Humpegårds förskola ligger i centrala Åby nära till Torshagsån och Kroktorpet dit vi gärna gör utflykter.
Vi har fyra avdelningar fördelade på åldershomogena grupper.
Vår vision på Humpegård är: Kunna, Vilja, Våga -Ett lust fyllt lärande tillsammans.
Detta är något som genomsyrar vårt arbete med barnen.torsdag 31 maj 2018

Päron ❤️ Ekologisk känslighet

Under kompetensutvecklingsdagen har vi pedagoger fått, med hjälp av vår hundraspråkighet, lära oss mer om det tillkommande begreppet i Kvillinge förskolors tematak - ekologisk känslighet
I en reklamfilm på tv kan vi höra att barns främsta oro idag är vår jords framtid. Och visste ni att våra barns generation är den första som kan rädda vår planet men också den sista? 

Genom att utforska naturen med alla våra sinnen vill vi ge barnen en grund i sin ekologiska känslighet som i stora drag handlar om att känna empati för sin omvärld och förstå hur allt liv hänger samman. 


Med hjälp av pedagogisk dokumentation har vi pedagoger i steg fått chans att förtrollas av vår vackra natur. Allt började med ett fotografi av en speciell plats som vi själva valt ut, sedan har denna plats avbildats, tolkats, bearbetats och gestaltats av oss - och visst känner vi nu ett större ansvar att låta denna plats finnas kvar för nästkommande generationer. Detta vill vi att barnen ska få erfara tillsammans med oss. 

Se er omkring, vad ser ni som ni förundras av, vad får er att kippa efter andan på grund av dess skönhet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar