Humpegårds förskola ligger i centrala Åby nära till Torshagsån och Kroktorpet dit vi gärna gör utflykter.
Vi har fyra avdelningar fördelade på åldershomogena grupper.
Vår vision på Humpegård är: Kunna, Vilja, Våga -Ett lust fyllt lärande tillsammans.
Detta är något som genomsyrar vårt arbete med barnen.torsdag 31 maj 2018

Kompetensutvecklingsdag


Vårt syfte med denna dag är att blicka framåt till höstens projektarbete. Vi har idag fått förundrats och förfaras av naturens sinnerlighet och dess ekologiska känslighet. Under året ska vi upptäcka barnens känslighet för naturen. Vad förundras barnen av och hur kan vi ta tillvara på den här känsligheten och tillsammans med fantasi, hundraspråklighet utforska naturens värld?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar