Humpegårds förskola ligger i centrala Åby nära till Torshagsån och Kroktorpet dit vi gärna gör utflykter.
Vi har fyra avdelningar fördelade på åldershomogena grupper.
Vår vision på Humpegård är: Kunna, Vilja, Våga -Ett lust fyllt lärande tillsammans.
Detta är något som genomsyrar vårt arbete med barnen.torsdag 31 maj 2018

Ekologisk känslighet

Ekologisk känslighet ska tillsammans med fantasi genomsyra vårt projektarbete under kommande läsår. Med hjälp av hundraspråklighet kommer vi att utforska naturens värld på ett nära och sinnerligt sätt. 
Under vår kompetensutvecklingsdag har vi pedagoger fått prova på vad ekologisk känslighet skulle kunna innebära för att sedan kunna utmana och stimulera barnen i detta.


Resultatet från dagen när vi tittade nära och förundrades över vår vackra närmiljö! 
Vad förundras du över idag?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar