Humpegårds förskola ligger i centrala Åby nära till Torshagsån och Kroktorpet dit vi gärna gör utflykter.
Vi har fyra avdelningar fördelade på åldershomogena grupper.
Vår vision på Humpegård är: Kunna, Vilja, Våga -Ett lust fyllt lärande tillsammans.
Detta är något som genomsyrar vårt arbete med barnen.torsdag 31 maj 2018

Ekologisk känslighet och hundraspråklighet

 Ekologisk känslighet - att vara nära naturen, att se det estetiskt vackra, att förundras. Vi kommer i år att fokusera på den ekologiska delen av hållbar framtid i vårt projekterande arbete. 
Under vår kompetensutvecklingsdag arbetade vi preprojekterande i våra arbetslag. Genom workshops har vi utforskat vår hundraspråklighet. 
Vi gick ut i naturen och fotograferade något vi förundrades av. Tillbaka på förskolan avbildade vi, byggde, omvandlade vi samt gestaltade vi bilden. 

En nyttig och framförallt rolig dag för oss pedagoger.

Trevlig helg önskar vi på Äpple!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar