Humpegårds förskola ligger i centrala Åby nära till Torshagsån och Kroktorpet dit vi gärna gör utflykter.
Vi har fyra avdelningar fördelade på åldershomogena grupper.
Vår vision på Humpegård är: Kunna, Vilja, Våga -Ett lust fyllt lärande tillsammans.
Detta är något som genomsyrar vårt arbete med barnen.fredag 16 mars 2018

Invigning 🍐

I veckan har barnen fortsatt sitt utforskande och vi har dykt ner i berättandets konst. För att skapa förutsättningar för barnens eget berättande och dramatiseringar har en ny miljö skapats på avdelningen. Detta uppmärksammades med invigning med både fruktsallad, bandklippning och teater. 
Men vad ska vår nya miljö kallas? Barnen har många förslag baserade på deras upplevelser av rummet och i nästa vecka kommer rummets namn röstas fram. 


Rummet har redan uppskattats och vi hoppas på fler intressanta och lärorika möten där. 
Trevlig helg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar