Humpegårds förskola ligger i centrala Åby nära till Torshagsån och Kroktorpet dit vi gärna gör utflykter.
Vi har fyra avdelningar fördelade på åldershomogena grupper.
Vår vision på Humpegård är: Kunna, Vilja, Våga -Ett lust fyllt lärande tillsammans.
Detta är något som genomsyrar vårt arbete med barnen.onsdag 28 februari 2018

Vatten

Den här veckan har vi bekantat oss med nytt material i form av olika måttenheter. Decilitermått, litermått med mera. Barnen har fått testat att få använda sig av de olika måtten. Hälla i, hälla ur, rinna över. Här kom också matematiken in i form av att de började räkna hur många deciliter de fick i ett större kärl.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar