Humpegårds förskola ligger i centrala Åby nära till Torshagsån och Kroktorpet dit vi gärna gör utflykter.
Vi har fyra avdelningar fördelade på åldershomogena grupper.
Vår vision på Humpegård är: Kunna, Vilja, Våga -Ett lust fyllt lärande tillsammans.
Detta är något som genomsyrar vårt arbete med barnen.fredag 16 februari 2018

Måla på snö

Vi fortsätter upptäcka den mystiska snön och försöka förstå dess egenskaper. Kan man måla på snö? Kan vi ta med våra snökonstverk in på förskolan, eller vad händer då?
Syfte: Använda utemiljön och naturmaterial (snön), samt fortsätta upptäcka snöns egenskaper.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar