Humpegårds förskola ligger i centrala Åby nära till Torshagsån och Kroktorpet dit vi gärna gör utflykter.
Vi har fyra avdelningar fördelade på åldershomogena grupper.
Vår vision på Humpegård är: Kunna, Vilja, Våga -Ett lust fyllt lärande tillsammans.
Detta är något som genomsyrar vårt arbete med barnen.onsdag 14 februari 2018

Hur känns det?

Vi erbjuder fingerfärg för att uppleva med sina sinnen. Några barn är delaktiga i tillverkningen av fingerfärg. Barnen använder sig av turtagning på eget initiativ, använder sig av matematiska begrepp så som matsked,deciliter och litermått. De får möjlighet att följa en enkel kemisk process.
I reflektion med barnen i större grupp återberättar barnen tillverkningen av fingerfärg.

Pappersklätt bord och fingerfärg: här sker samtal och resonemang. Barnen förmedlar sina  känslor av det de upplever i ord.

Kommentarer:
-Det känns som gelé
-Det blir lila
-Det är ljummet
-Känns som slime
-Titta på mitt konstverk
-Det luktar gott
-Jag gjorde en glad gubbe åt erat håll, men åt mitt håll är den ledsen
-Det hoppar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar