Humpegårds förskola ligger i centrala Åby nära till Torshagsån och Kroktorpet dit vi gärna gör utflykter.
Vi har fyra avdelningar fördelade på åldershomogena grupper.
Vår vision på Humpegård är: Kunna, Vilja, Våga -Ett lust fyllt lärande tillsammans.
Detta är något som genomsyrar vårt arbete med barnen.onsdag 1 november 2017

Äpplen utforskar längd med kapplastavar.

Vi utforskar med kapplastavar och lego för jämföra våra längder och avstånd. 

- Hur många kapplastavar behövs för min längd?
- Hur många kapplastavar behövs mellan avdelningarna äpple till päron?
- Hur många legobitar behövs för min fotlängd? 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar