Humpegårds förskola ligger i centrala Åby nära till Torshagsån och Kroktorpet dit vi gärna gör utflykter.
Vi har fyra avdelningar fördelade på åldershomogena grupper.
Vår vision på Humpegård är: Kunna, Vilja, Våga -Ett lust fyllt lärande tillsammans.
Detta är något som genomsyrar vårt arbete med barnen.onsdag 25 oktober 2017

Äpplen fokuserar

Hur långt är, hur långt som möjligt??
Är en lång fyraåring äldre än en kort femåring??
Sofia är längre än Rebecka betyder det att hon är äldre??

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar