Humpegårds förskola ligger i centrala Åby nära till Torshagsån och Kroktorpet dit vi gärna gör utflykter.
Vi har fyra avdelningar fördelade på åldershomogena grupper.
Vår vision på Humpegård är: Kunna, Vilja, Våga -Ett lust fyllt lärande tillsammans.
Detta är något som genomsyrar vårt arbete med barnen.fredag 8 september 2017

Blåbär

Vårt fokus har varit att få trygghet och välkomna, de nya och gamla barnen i vår barngrupp. Vi har startat upp med att göra en vänskapstavla. Målat med våra händer och gjort handavtryck, räknat fingrar och valt färger. Vi kommer att ta hjälp av Babblarna och deras förmågor i vårt projektarbete. Diddi är vår skaparbabbel, som använder olika redskap och material i sitt skapande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar