Humpegårds förskola ligger i centrala Åby nära till Torshagsån och Kroktorpet dit vi gärna gör utflykter.
Vi har fyra avdelningar fördelade på åldershomogena grupper.
Vår vision på Humpegård är: Kunna, Vilja, Våga -Ett lust fyllt lärande tillsammans.
Detta är något som genomsyrar vårt arbete med barnen.onsdag 30 augusti 2017

🍎 Vi utforskar

Nyfikenhetsfrågor:
Träd har löv är det likadant med växter?
Vad skiljer dem åt?
Varför blir löv torra?
Varför blir allt stort i en lupp?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar