Humpegårds förskola ligger i centrala Åby nära till Torshagsån och Kroktorpet dit vi gärna gör utflykter.
Vi har fyra avdelningar fördelade på åldershomogena grupper.
Vår vision på Humpegård är: Kunna, Vilja, Våga -Ett lust fyllt lärande tillsammans.
Detta är något som genomsyrar vårt arbete med barnen.torsdag 11 maj 2017

Idag fick vi besök av postis Pär. Han hade med sig post i form av diplom till barnen. Eftersom de varit så duktiga under skräpplockarveckorna med att plocka skräp, sortera och tänka kring miljön.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar