Humpegårds förskola ligger i centrala Åby nära till Torshagsån och Kroktorpet dit vi gärna gör utflykter.
Vi har fyra avdelningar fördelade på åldershomogena grupper.
Vår vision på Humpegård är: Kunna, Vilja, Våga -Ett lust fyllt lärande tillsammans.
Detta är något som genomsyrar vårt arbete med barnen.tisdag 7 mars 2017

Skalbaggar v10

Vi ger barnen möjlighet att påverka deras vardag på förskolan. Då vi pedagoger uppmärksammade att bilarna i vår miljö inte fungerade så bra beslutade vi att göra en förändring. I samråd med barnen flyttade bilarna till ett annat rum och bilmattan togs fram. Barnen visade oss hur de ville att det skulle se ut.

Vid fruktsamlingen väljer barnen vilken frukt de vill ha, (hel,halv eller fjärdedel). Med eller utan skal.

Här väljer barnen mellan tre olika aktiviteter. De kunde välja mellan vattenlek,miniröris och utelek.
Resultatet blev en jämn fördelning mellan förmiddagsaktiviteterna.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar