Humpegårds förskola ligger i centrala Åby nära till Torshagsån och Kroktorpet dit vi gärna gör utflykter.
Vi har fyra avdelningar fördelade på åldershomogena grupper.
Vår vision på Humpegård är: Kunna, Vilja, Våga -Ett lust fyllt lärande tillsammans.
Detta är något som genomsyrar vårt arbete med barnen.fredag 10 februari 2017

Vattenlek

På barnens visade intresse för vatten, har de fått ägna sig mycket åt vattenlek. 
Genom denna lek lär sig barnen samarbete, volym och mängd samt turtagning.
Sedan är det ju så kul också!
Trevlig helg!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar