Humpegårds förskola ligger i centrala Åby nära till Torshagsån och Kroktorpet dit vi gärna gör utflykter.
Vi har fyra avdelningar fördelade på åldershomogena grupper.
Vår vision på Humpegård är: Kunna, Vilja, Våga -Ett lust fyllt lärande tillsammans.
Detta är något som genomsyrar vårt arbete med barnen.fredag 27 januari 2017

Päronbarnens önskan

Barnen reagerade på att vi tagit undan tjockmattan och istället gjort bibliotek. 
På önskemål från barnen tog vi fram mattan för en aktiv fredagseftermiddag.
Barnen får har möjlighet att öva sig i turtagning. Vi använder ett timglas för
att tydliggöra för barnen när det är nästa grupps tur, vilket de själva håller koll
på och reflekterar över.
Vi önskar er alla en trevlig helg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar