Humpegårds förskola ligger i centrala Åby nära till Torshagsån och Kroktorpet dit vi gärna gör utflykter.
Vi har fyra avdelningar fördelade på åldershomogena grupper.
Vår vision på Humpegård är: Kunna, Vilja, Våga -Ett lust fyllt lärande tillsammans.
Detta är något som genomsyrar vårt arbete med barnen.tisdag 3 januari 2017

🍐Besök på biblioteket

Dagens skörd av böcker- vi inriktar oss på värdegrundsarbete och kompisandan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar