Humpegårds förskola ligger i centrala Åby nära till Torshagsån och Kroktorpet dit vi gärna gör utflykter.
Vi har fyra avdelningar fördelade på åldershomogena grupper.
Vår vision på Humpegård är: Kunna, Vilja, Våga -Ett lust fyllt lärande tillsammans.
Detta är något som genomsyrar vårt arbete med barnen.tisdag 13 december 2016

Någon???

Lucka 12, Nisse försvunnen!
Barnens intresse för boken Någon, ledde till att måndagens lucka inte innehöll någon Nisse med ett uppdrag utan en karta som vi skulle följa för att hitta Nisse.

Mot ån :
Nisse funnen👍🏼

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar