Humpegårds förskola ligger i centrala Åby nära till Torshagsån och Kroktorpet dit vi gärna gör utflykter.
Vi har fyra avdelningar fördelade på åldershomogena grupper.
Vår vision på Humpegård är: Kunna, Vilja, Våga -Ett lust fyllt lärande tillsammans.
Detta är något som genomsyrar vårt arbete med barnen.torsdag 24 november 2016

Skalbaggar v47

Då vi sett ett intresse för balans och rörelse har vi utmanat barnen med olika hinderbanor både ute och  inne. Vi tränar kroppsuppfattning,grovmotorik och koordinationsförmåga. 

Barnen provar också på turtagning och socialt samspel.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar