Humpegårds förskola ligger i centrala Åby nära till Torshagsån och Kroktorpet dit vi gärna gör utflykter.
Vi har fyra avdelningar fördelade på åldershomogena grupper.
Vår vision på Humpegård är: Kunna, Vilja, Våga -Ett lust fyllt lärande tillsammans.
Detta är något som genomsyrar vårt arbete med barnen.tisdag 22 november 2016

FRUKTSTUND

En grupp barn läste, delade och tänkte tillsammans. Hur ska vi göra för att det ska bli rättvist om vi är fem barn och har bara tre frukter? Hur ska vi dela för att alla ska få en bit? vad tycker du? Kan vi göra på något annat sätt? Härligt samtal om hel, del och antal där vi fick reflektera och diskutera oss fram till olika lösningar! 

 Idag 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar