Humpegårds förskola ligger i centrala Åby nära till Torshagsån och Kroktorpet dit vi gärna gör utflykter.
Vi har fyra avdelningar fördelade på åldershomogena grupper.
Vår vision på Humpegård är: Kunna, Vilja, Våga -Ett lust fyllt lärande tillsammans.
Detta är något som genomsyrar vårt arbete med barnen.onsdag 10 februari 2016

Skalbaggarna funderar fortfarande på: Vad är eld???

Genom våra mini möten denna vecka med fokuseringen på elden har vi i samtalen utvecklat vår förmåga att lyssna och reflektera tillsammans i grupp. 
Vi har också utvecklat vår förmåga att vilja utforska, dokumentera och att ställa frågor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar